Wandelen voor lucht.
Wandelen voor lucht.
Waarom wandelen voor lucht?
Een vriendin van ons is getroffen door een erfelijke vorm van longfibrose.
Bij longfibrose ontstaat er bindweefselvorming of littekenweefsel in de longen waardoor de longen hun functie uiteindelijk helemaal verliezen.
Momenteel is er nog geen behandeling voorhanden. 
Omdat we dit niet kunnen en willen accepteren willen we geld inzamelen voor het Penderfonds, een fonds wat zich bezig houdt met onderzoek naar de oorzaken van longfibrose en behandeling tegen longfibrose.
Dit fonds is ondergebracht bij de belangenvereniging longfibrose.
Voor meer informatie klik op de button longfibrose hieronder.
Daar longtransplantatie vaak de enige oplossing is, is donorregistratie heel belangrijk.
Registreer HIER

Op 6 mei 2018 is voor de 2e keer de wandeltocht "wandelen voor lucht" gehouden.
Er zijn foto's gemaakt en deze staan nu online.

Er hebben in totaal 602 personen aan meegelopen.
En er is in totaal voor 8785,00 opgehaald!

Het bedrag gaat volledig naar ons goede doel: het Penderfonds die onderzoek financiert naar de erfelijke vorm van longfibrose.
We hopen dat iedereen heeft genoten van een mooie wandeltocht en zij hebben op die manier een steentje bijgedragen aan ons hoofddoel: geld inzamelen zodat er nog meer bekend wordt en met het bekend zijn meer invloed mogelijk wordt op het verloop van deze vreselijke ziekte.

Wij willen hierbij dan ook alle wandelaars, vrijwilligers en sponsoren bedanken. Zij hebben ervoor gezorgd dat deze dag een succes is geworden.

6 jaar geleden hebben we ook hetzelfde evenement georganiseerd wat een groot succes was. Een succes omdat we veel complimenten kregen over de wandeling en de organisatie. Maar nog meer een succes vanwege het groot bedrag wat bij elkaar gebracht is door wandelaars, sponsoren en donateurs. Het toen bijeengebrachte geld heeft er mede voor gezorgd dat er remmende medicatie op de markt is, er meer bekend is over het afwijkende gen, en er meer bekend is over het belang/effect van bewegen.